Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Hilsen til det konstituerende landsting i Norske Kommuners Sentralforbund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Hilsen til det konstituerende landsting i Norske Kommuners Sentralforbund.
Kristiansand, 15. juni 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv