Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Hilsen til Norges Jeger- og Fiskerforbund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Hilsen til Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Universitetets Aula, Oslo, 19. juni 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv