Historisk arkiv

Hilsen til Norsk Jernbaneforbund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Hilsen til Norsk Jernbaneforbund.
Oslo, 9. oktober 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv