Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Hilsen ved 1100-årsfesten for Norges samling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Hilsen ved 1100-årsfesten for Norges samling.
Haraldshaugen, Haugesund, 18. juni 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv