Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Hilsningstale til Norges Bondelags årsmøte 1972

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Hilsningstale til Norges Bondelags årsmøte 1972.
Stryn, 5. juli 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv