Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Statsministerens kontor

Innlegg i EEC-debatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i EEC-debatt.
Stortinget, 17. juni 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv