Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Innlegg i erklæringsdebatten 1971

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i erklæringsdebatten 1971.
Stortinget, 24. mars 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv