Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Innlegg i finansdebatten 1971

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i finansdebatten 1971.
Stortinget, 9. november 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv