Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Innlegg i generaldebatten i Nordisk Råd 1972

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i generaldebatten i Nordisk Råd.
Helsingfors, 20. februar 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv