Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Innlegg om Norge og De europeiske fellesskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg om Norge og De europeiske fellesskap.
Stortingets utenriksdebatt 21. januar 1972 og Arbeiderpartiets landsstyremøte 18. januar 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv