Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Redegjørelse om EF-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Redegjørelse om EF-saken,
etter regjeringskonferanse og partidrøftelser.
Gjøvik gård, Gjøvik, 23. september 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv