Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Regjeringen Brattelis tiltredelseserklæring 1971

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen Brattelis tiltredelseserklæring 1971 (pdf).
Stortinget, 18. mars 1971.

Kilde: www.stortinget.no