Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Redegjørelse om regjeringsspørsmålet i forbindelse med EF-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Redegjørelse om regjeringsspørsmålet i forbindelse med EF-saken.
29. august 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv