Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Tale på Arbeiderpartiets tillitsmannsmøte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale på Arbeiderpartiets tillitsmannsmøte.
Molde, 28. november 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv