Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Tale til Associated Country Women of the World

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale på World Conference of the Associated Country Women of the World.
Oslo, 12. august 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv