Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Tale til Norges Fiskarlags landsmøte 1971

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale til Norges Fiskarlags landsmøte 1971.
Trondheim, 5. oktober 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv