Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Tale til Norges Vanførelags landsmøte 1971

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale til Norges Vanførelags landsmøte 1971.
Oslo, 1. juli 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv