Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Tale til Sentralrådet for samarbeidsutvalg ved statens virksomheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale til Sentralrådet for samarbeidsutvalg ved statens virksomheter.
Oslo, 2. juni 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv