Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Tale ved åpning av Momarkedet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved åpning av Momarkedet.
Mysen, 27. august 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv