Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Tale ved grunnstensnedleggelse ved Universitetsklinikken i Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved grunnstensnedleggelse ved Universitetsklinikken.
Tromsø, 19. august 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv