Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Tale ved kong Olav Vs åpning av Fiskerimessen 1972

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved kong Olav Vs åpning av Fiskerimessen 1972.
Trondheim, 14. august 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv