Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Tale ved undertegnelse av Tiltredelsestraktaten med EF

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved undertegnelse av Tiltredelsestraktaten med EF.
Brussel, 22. januar 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv