Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Tale på Sosialistiske kulturarbeideres konferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale på Sosialistiske kulturarbeideres konferanse.
Oslo, 27. november 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv