Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Innledning om tiltak for å motvirke  uheldig prisutvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Innledning om tiltak for å motvirke uheldig prisutvikling.
Pressekonferanse, Oslo, 15. september 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv