Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Kong Olav Vs trontale 1971-1972 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1971-1972 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 116. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Alv Jacob Fostervoll.
Stortinget, 2. oktober 1971.

Kilde: www.stortinget.no