Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Valgkampforedrag i Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Valgkampforedrag.
Bergen, 25. august 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv