Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Valgkampforedrag i Sandefjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Valgkampforedrag.
Sandefjord, 29. august 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv