Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Valgkampforedrag i Vadsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Valgkampforedrag.
Vadsø, 3. september 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv