Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Varsel om regjeringen Brattelis avskjedssøknad 1972

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Varsel om regjeringen Brattelis avskjedssøknad 1972 (pdf).
Stortinget, 6. oktober 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv