Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Kong Olav Vs trontale 1974-1975 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1974-1975 og melding om rikets tilstand (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 119. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Gro Harlem Brundtland.
Stortinget, 2. oktober 1974.

Kilde: www.stortinget.no