Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Kong Olav Vs trontale 1975-1976 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1975-1976 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 120. ordentlige Storting for avsluttet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Gro Harlem Brundtland.
Stortinget, 2. oktober 1975.

Kilde: www.stortinget.no