Historisk arkiv

Nordens statsministre møtes på Fyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland II

Utgiver: Statsministerens kontor

Nordens statsministre møtes på Fyn (pdf)