Historisk arkiv

Ny utenriksminister utnevnes 9. mars

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland II

Utgiver: Statsministerens kontor

Ny utenriksminister utnevnes 9. mars (pdf)