Historisk arkiv

Priv. til red.:

Pressekonferanse om Verdenskommisjonen for miljø og utvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland II

Utgiver: Statsministerens kontor

Priv. til red.:
Pressekonferanse om Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (pdf)