Historisk arkiv

Regjeringen utsetter møter med lærernes organisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen utsetter møter med lærernes organisasjoner (pdf)