Historisk arkiv

Priv. til red.:

Statsministeren i Japan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland II

Utgiver: Statsministerens kontor

Priv. til red.:
Statsministeren i Japan (pdf)