Historisk arkiv

Priv. til red.:

Statsministeren tar imot NATOs generalsekretær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland II

Utgiver: Statsministerens kontor

Priv. til red.:
Statsministeren tar imot NATOs generalsekretær (pdf)