Historisk arkiv

Priv. til red.:

Statsministerens program

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland II

Utgiver: Statsministerens kontor

Priv. til red.:
Statsministerens program (pdf)