Historisk arkiv

Utenriksminister Knut Frydenlund er død

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland II

Utgiver: Statsministerens kontor

Utenriksminister Knut Frydenlund er død (pdf)