Historisk arkiv

Priv. til red.:

Verdenskommisjonens rapport lanseres i London

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland II

Utgiver: Statsministerens kontor

Priv. til red.:
Verdenskommisjonens rapport lanseres i London (pdf)