Historisk arkiv

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1987

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1987 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 131. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 30. september 1987.

Kilde: www.stortinget.no