Historisk arkiv

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1988

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1988 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 132. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 30. september 1988.

Kilde: www.stortinget.no