Historisk arkiv

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1989

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1989 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 133. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 21. juni 1989.

Kilde: www.stortinget.no