Historisk arkiv

Statsminister Gro Harlem Brundtland

Kong Olav Vs trontale 1986-1987 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1986-1987 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 131. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Anne-Lise Bakken.
Stortinget, 2. oktober 1986.

Kilde: www.stortinget.no