Historisk arkiv

Statsminister Gro Harlem Brundtland

Kong Olav Vs trontale 1989-1990 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1989-1990 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 134. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Oddrun Pettersen.
Stortinget, 11. oktober 1989.

Kilde: www.stortinget.no