Historisk arkiv

Regjeringen foreslår salg av fylkesmannsboligen i Bodø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Administrasjonsdepartementet


P R E S S E M E L D I N G
Administrasjonsdepartementet


Nr. 30/95

Dato: 09.11.95

Regjeringen foreslår salg av fylkesmannsboligen i Bodø

I Stortingsproposisjon nr. 9 1995/96 som passerte Regjeringen i dag, går Administrasjonsminister Nils O. Totland inn for at Bodø kommune får kjøpe fylkesmannsboligen i Bodø for 1,5 millioner kroner.

Statsråd Totland peker på at fylkesmannsboligen har historisk verdi. Boligen er et av de få hus i Bodø sentrum fra før siste verdenskrig.
I tillegg ligger forholdene godt til rette for at tomten kan utvikles til et felles parkområde til glede for byens innbyggere. Bevaring av selve bygningen kan også kombineres med for eks. et kultursenter for byen, sier administrasjonsministeren.

Det er derfor mange forhold som taler for at det offentlige, det vil si kommunen, får kjøpe fylkesmannsboligen i Bodø. De felles samfunnsmessig interesser og de forutsetninger som legges til grunn for salget, med utgangspunkt i bygningens verneverdige karakter, gjør at Bodø kommune får kjøpe eiendommen til under markedspris.

Administrasjonsminister Nils O. Totland gir Bodø Kommune, og ikke minst tidligere ordfører Per Pettersen, honnør for det arbeid som kommunen har lagt ned i denne forbindelse, og sier han er trygg på at dette er den beste løsning av denne saken. Løsningen legger til rette for en bruk av fylkesmannsboligen med tilhørende arealer, som ivaretar byens og innbyggernes interesser på en best mulig måte.

Kontaktperson: Statsråd Nils O. Totland tlf. 22 34 46 00


Lagt inn 13 november 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen