Historisk arkiv

Forskrift om dyrevern i slakterier

Fastsatt av Landbruksdepartementet 28. august 1995 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 24c. Endret ved forskrift 10 jan 1996 nr. 83, 1 jan 1998 nr. 2.

 

Tilhørende lov