Historisk arkiv

Forskrift om hygiene og kontroll mv ved produksjon og frambud mv av kaninkjøtt og kjøtt av oppdrettsvilt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Landbruksdepartementet

Fastsatt av Landbruksdepartementet 2. februar 1996 med hjemmel i lov 10. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon, jf. EØS-avtalens vedlegg I, kap. I (Rdir. 91/495/EØF). Endret 12 sep 1996 nr. 901, 31 des 1998 nr. 1495 (bl.a. tittel og hjemmel).

Tilhørende lov