Historisk arkiv

Bruk av vekstfremmende hormonpreparat ulovlig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Landbruksdepartementet


P R E S S E M E L D I N G
Landbruksdepartementet

12.6.96

Bruk av vekstfremmende hormonpreparat ulovlig

Det er ikke tillatt å bruke hormonpreparat for å øke vekst og produksjon hos dyr i Norge. Vi har også forbud mot bearbeiding og salg av kjøtt fra, og omsetning av melk fra dyr som har fått vekstfremmende hormonpreparat.

Etter Stortingets debatt og vedtak om bruk av vekstfremmende hormonpreparat tirsdag 11.juni, er det tydelig at enkelte media har misforstått det gjeldende norske regelverket med omsyn til bruk av slike preparat. Flertallet i Stortinget avviste tirsdag et forslag om totalforbud mot bruk av vekstfremmende hormonpreparat i norsk matproduksjon og mot omsetning av matvarer som er produsert ved hjelp av disse. Dette vedtaket betyr ikke at bruk av hormon som vekstfremmer og innførsel av produkter fra hormonbehandlede dyr er lovlig, men at flertallet i Stortinget anser eksisterende regelverk på området som godt nok.

Bestemmelser om bruk av legemidler til dyr er gitt med hjemmel i legemiddelloven og veterinærloven. Statens legemiddelkontroll behandler søknader om godkjenning av legemidler til dyr. Det er per i dag ikke godkjent noen hormonpreparater til bruk som vekstfremmere.

Det er videre forbudt å omsette melk fra dyr som er gitt hormon som vekstfremmer, og det er forbud mot bearbeiding og salg av kjøtt fra dyr som har fått vekstfremmende hormon. Dette gjelder stoff med østrogen-, androgen-, gestagen eller tyreostatisk virkning samt stilbener og derivater av stilbener.

Norge har videre tatt i bruk EØS-avtalens bestemmelser om overvåkning og kontroll av levende dyr og kjøtt med tanke på rester av hormonpreparat. EU har forbud mot bruk av vekstfremmende hormonpreparat og mot import av kjøtt produsert ved hjelp av slike preparat. Når det gjelder import av kjøtt fra land utenfor EØS må importøren skaffe dokumentasjon fra offentlige myndigheter som viser at kjøttet stammer fra dyr som ikke har fått vekstfremmende stoffer.


Flere opplysninger i saken kan fåes ved henvendelse til

veterinær inspektør Eva Ellingsen, tlf. 22 24 94 17


Lagt inn 13 juni 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen