Historisk arkiv

Sosial- og helsedepartementet

Unge funksjonshemmede ut av alders- og sykehjem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet


Nr. 65
27.6.95

Unge funksjonshemmede ut av alders- og sykehjem

- Det er ikke det norske velferdssamfunnet verdig når vi sender unge trafikkskadde på alders- og sykehjem for resten av deres liv. Regjeringen vil derfor i statsbudsjettet for 1996 bevilge 70 millioner kroner for å stimulere kommunene til å bygge ut tilpassede boliger til unge funksjonshemmede, sier sosialminister Hill-Marta Solberg.

Statsråd Hill-Marta Solberg og byråd Vivi Lassen åpnet i dag den første treningsleiligheten utenfor institusjon for sterkt bevegelseshemmede. Utbygging av treningsleiligheter er et viktig tiltak for å hindre at unge fysisk funksjonshemmede blir varige institusjonsbeboere på alders- og sykehjem. I 1996 vil Regjeringen bevilge 70 millioner kroner for å få unge funksjonshemmede ut av alders- og sykehjem.

I treningsleilighetene skal unge fysisk funksjonshemmede som bor på sykehjem, aldershjem eller i foreldrehjemmet og mennesker som har vært utsatt for alvorlige trafikkulykker, gis opplæring slik at de etter en tid blir i stand til å flytte til en tilpasset bolig. I Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1994-1997 er selvstendig liv utenfor institusjon et av satsingsområdene.

70 millioner i 1996

- Regjeringens målsetting er å forhindre at unge sterkt bevegelseshemmede blir varige institusjonsbeboere. De som ikke er i stand til å flytte direkte inn i tilpassede boliger skal gis et opptreningstilbud i en av treningsleilighetene. Oppbygging av treningsleilighetene er derfor et viktig element for å få unge funksjonshemmede ut av alders- og sykehjem. I dag bor 1 800 fysisk funksjons-hemmede under 67 år på kommunale alders- og sykehjem. Treningsleilighetene har blitt en realitet takket være stor innsats fra Oslo kommune som har stilt to leiligheter til disposisjon i henholdsvis bydel Gamle Oslo (6) og Stovner bydel (17).

Kontaktpersoner:

Statssekretær Ole Jacob Frich, tlf. 223484

Førstekonsulent Birgit Friele, tlf. 22 34 85 76

Prosjektleder Inger Huseby, mobiltlf. 90 13 36 84

Lagt inn 11 juli 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen